News

The official source of news and information for the Verenigde Posduif Unie

June 14th, 2019 by Admin

GAUTENG RACING PIGEON COMBINE

Below Gauteng Racing Pigeon Combine Reƫls - 2019

GAUTENG RACING PIGEON COMBINE

April 30th, 2019 by Admin

2nd SANPO National Pigeon Race Invitation

Below 2nd SANPO National Pigeon Race invitation

2019 SANPO national race

April 14th, 2019 by Admin VPU 2019 AJV Notule

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE VERENIGDE POSDUIF UNIE GEHOU OP SATERDAG 06 APRIL 2019 OM 11H00 IN DIE KLUBHUIS VAN VANDERBIJLPARK POSDUIF KLUB

Below 2019 Algemene Jaarvergadering Agenda

2019 AJV

VPU Various Application Forms


VPU ASSOCIATED CLUBS AND UNION APPLICATION FORMS

Algemene Jaarvergadering Verkiesing van Nuwe Bestuur.

Algemene Jaarvergadering Verkiesing van Nuwe Bestuur

AANSOEK OM LIDMAATSKAP TOT DIE VERENIGDE POSDUIF UNIE .

AANSOEK OM LIDMAATSKAP TOT DIE VERENIGDE POSDUIF UNIE

VPU Klubaansoek.

VPU Klubaansoek

SERTIFIKAAT VAN NA-KOMING

SERTIFIKAAT VAN NA-KOMING

Big 5 Nom 2019

Big 5 Nom 2019

April 3rd, 2019 by Admin VPU 2019 AJV agenda

KENNISGEWING GESKIED HIERMEE DAT DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE VERENIGDE POSDUIF UNIE GEHOU GAAN WORD OP SATERDAG 06 APRIL 2019 OM 11H00 IN DIE KLUBHUIS VAN VANDERBIJLPARK POSDUIF KLUB.

Below 2019 Algemene Jaarvergadering Agenda

2019 AJV

Roll Of Honor

Hi to everyone please see the Roll of honor of previous VPU champions from 1983 till present date posted in the links below

This page still to be finalized

VPU Roll of Honor

VAAL POSDUIF UNIE GRONDWET

Hi to everyone please see VAAL POSDUIF UNIE GRONDWET posted in the links below

VAAL POSDUIF UNIE GRONDWET

SANPO GRONDWET

Hi to everyone please see SANPO CONSTITUTION posted in the links below

SANPO Constitution April 2017

SANPO

Hi to everyone please see the guideline and code of conduct from SANPO posted in the links below

Code Of Conduct
Guidlines